Myszczyński K., Bączkiewicz A., Szczecińska M., Buczkowska K., Kulik T., Sawicki J. 2017. The complete mitochondrial genome of the cryptic species C of Aneura pinguis. Mitochondrial DNA Part A. 28(1): 112-13. doi:10.3109/19401736.2015.1111347

Myszczyński K., Bączkiewicz A., Szczecińska M., Buczkowska K., Kulik T., Sawicki J. 2017. The complete mitochondrial genome of the cryptic species C of Aneura pinguis. Mitochondrial DNA Part A. 28(1): 112-13. doi:10.3109/19401736.2015.1111347