„Modyfikacja RNA N6-metyloadenozyny (m6A) jako przypuszczalny przełącznik metaboliczny ​między przeżyciem a śmiercią komórek w indukowanym starzeniu liścia jęczmienia​” 
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2022/45/N/NZ9/00519) 
Kierownik projektu: mgr Elżbieta Rudy​ 
Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka 
Okres realizacji: 2022-2026