Marciniak P., Kolińska A., Adamski Z., Rosiński G. 2016. Alkaloidy — naturalne substancje kardioaktywne. Kosmos. 65(2): 247-56.

Marciniak P., Kolińska A., Adamski Z., Rosiński G. 2016. Alkaloidy — naturalne substancje kardioaktywne. Kosmos. 65(2): 247-56.