Magowski M. 2017. Podstawy genetyki – Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych. Poznań.

Magowski M. 2017. Podstawy genetyki – Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych. Poznań.