Lewandowska-Wosik A., Gmur A., Chudzińska E. 2021. Asymetria fluktuacyjna jako bioindykator stresu wywołanego substancjami toksycznymi. in: Mikrobiologia i toksykologia – przegląd wybranych zagadnień. Ed. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin. pp.: 87-94.

Lewandowska-Wosik A., Gmur A., Chudzińska E. 2021. Asymetria fluktuacyjna jako bioindykator stresu wywołanego substancjami toksycznymi. in: Mikrobiologia i toksykologia – przegląd wybranych zagadnień. Ed. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin. pp.: 87-94.