Lesicki A., Stworzewicz E., Pokryszko B. M. 2018. Andrzej Samek (1924-2018) – Obituary. Folia Malacologica. 26(2): 63-69. doi:10.12657/folmal.026.011

Lesicki A., Stworzewicz E., Pokryszko B. M. 2018. Andrzej Samek (1924-2018) – Obituary. Folia Malacologica. 26(2): 63-69. doi:10.12657/folmal.026.011