Lesicki A. 2018. Pożegnanie Profesor Teresy Rabskiej (1926-2018). Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny. 8(3): 257-58.

Lesicki A. 2018. Pożegnanie Profesor Teresy Rabskiej (1926-2018). Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny. 8(3): 257-58.