Knopik-Skrocka A., Śniegowska A. 2013. Udział nanotub błonowych w komunikacji międzykomórkowej. Postępy Biologii Komórki. 40(2): 321-44.

Knopik-Skrocka A., Śniegowska A. 2013. Udział nanotub błonowych w komunikacji międzykomórkowej. Postępy Biologii Komórki. 40(2): 321-44.