Knopik-Skrocka A., Kiedrowska M., Rusiecka B. Immunogenność, immunosupresja nowotworów a immunoterapia – wyzwania i perspektywy w Monografii naukowej „Oczekiwania wobec nauk biomedycznych – trendy, wyzwania i perspektywy” 2023 str. 41-52, Wydawnictwo Tygiel ISBN 978-83-67104-73-9