Influence of cytochrome P450 inhibitors on caffeine metabolism of Drosophila melanogaster (prof of AMU dr hab. Ewa Chudzińska)

Influence of cytochrome P450 inhibitors on caffeine metabolism of Drosophila melanogaster (prof of AMU dr hab. Ewa Chudzińska)