Gwóźdź E., Rucińska-Sobkowiak R. 2013. Ćwiczenia z ekofizjologii roślin: praca zbiorowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań.

Gwóźdź E., Rucińska-Sobkowiak R. 2013. Ćwiczenia z ekofizjologii roślin: praca zbiorowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań.