Czarna A., Michalak K. 2018. Nowe stanowisko turzycy zgrzebłowatej Carex strigosa (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 74(4): 316-18.

Czarna A., Michalak K. 2018. Nowe stanowisko turzycy zgrzebłowatej Carex strigosa (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 74(4): 316-18.