Musidlak O., Warowicka A., Broniarczyk J., Adamczyk D., Goździcka-Józefiak A., Nawrot R. 2022. The activity of Chelidonium majus L. latex and its components on HPV reveal insights into the antiviral molecular mechanism. International Journal of Molecular Sciences. 23(16): 1-30. doi:10.3390/ijms23169241

Mazur O., Bałdysz S. J., Warowicka A., Nawrot R. 2022. Tap the sap – investigation of latex-bearing plants in the search of potential anticancer biopharmaceuticals. Frontiers in Plant Science. 13: 1-24. doi:10.3389/fpls.2022.979678

Marciniak P., Pacholska-Bogalska J., Ragionieri L. 2022. Neuropeptidomes of Tenebrio molitor L. and Zophobas atratus Fab. (Coleoptera, Polyphaga: Tenebrionidae). Journal of Proteome Research. 21 doi:10.1021/acs.jproteome.1c00694

Goździcka-Józefiak A., Warowicka A., Nawrot R. 2022. Natura koronawirusów. in: Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Monografia naukowa VII konferencji: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Rośliny lecznicze i leki ziołowe w terapii i profilaktyce chorób wirusowych. Naturalne substancje przeciwwirusowe. Ed. pp.: 9-20.

Warowicka A., Broniarczyk J., Węglewska M., Kwaśniewski W., Goździcka-Józefiak A. 2022. Dual role of YY1 in HPV life cycle and cervical cancer development. International Journal of Molecular Sciences. 23(7): 1-19. doi:10.3390/ijms23073453

Szybiak K., Gabała E., Adamski Z. K. 2022. Different dynamics of reproductive cell development in Oviparous clausilia bidentata and Ovoviviparous ruthenica filograna snails. Zoological Studies. 61(14): 1-13. doi:10.6620/ZS.2022.61-14

Krenz-Niedbała M., Łukasik S., Macudziński J., Chowański S. 2022. Morphometry of auditory ossicles in medieval human remains from Central Europe. Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology. 305(8): 1947-61. doi:10.1002/ar.24842