Błoszyk J., Książkiewicz-Parulska Z., Adamski Z., Napierała A. 2017. Influence of Pleistocene glaciation on the distribution of three species of Labidostomma in Europe (Acari: Labidostommatidae). Systematic and Applied Acarology. 22(6): 841–57. doi:10.11158/saa.22.6.9

Błoszyk J., Książkiewicz-Parulska Z., Adamski Z., Napierała A. 2017. Influence of Pleistocene glaciation on the distribution of three species of Labidostomma in Europe (Acari: Labidostommatidae). Systematic and Applied Acarology. 22(6): 841–57. doi:10.11158/saa.22.6.9