Basińska A., Krzesłowska M., Woźny A. 2012. Nowe fakty dotyczące transportu pęcherzykowego w komórkach roślinnych. Kosmos. 61(2): 363-70.

Basińska A., Krzesłowska M., Woźny A. 2012. Nowe fakty dotyczące transportu pęcherzykowego w komórkach roślinnych. Kosmos. 61(2): 363-70.