Baranek J., Kaznowski A., Lorent D. Białko Cry2_B5 i jego zastosowanie. 2020. Patent wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.