“Analiza poziomu ekspresji MSR1 i CD36 oraz gęstości receptorów typu scavenger na monocytach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”

“Analiza poziomu ekspresji MSR1 i CD36 oraz gęstości receptorów typu scavenger na monocytach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”
Financed by Ministry of Science and Higher Education (NN402524239)
Coordinator: prof. dr hab. Grzegorz Rosiński
Duration: 2010-2012